Staff

Name Designation Mobile No./ Email Id Photo
Dr. P.K. Gupta, FBRS Programme Coordinator 8888867619

kvkujwa@yahoo.com

Mrs Ritu Singh SMS (H. Sc.) 9818550652
Sh. Rakesh Kumar SMS (Hort.) 9313047633

 

Dr. D.K. Rana

SMS (PP)

 

09310904705

 

Dr. Samar Pal Singh SMS (Agro.)

8650399054

 

Sh Kailash

SMS (Agril. Extn.) 9413060922

Dr Arpita Sharma

SMS (Agro-Met) 9070601618

Mrs Manju

Program Asstt. (Computer)  

Sh.Brijesh Yadav

Program Asstt. (Soil Sc.) 8527264672

 

Sh. Ram Sagar

Farm Manager 8953751501

Sh. V. K. Dixit

OS cum Accountant  

Sh. Vishal

Agro- Observer 9466803902

Sh. Atma Ram

Clerk cum Storekeeper  

Sh. Rajesh Kumar

Driver cum Mechanic  

Sh. Krishan Kumar

Driver cum Mechanic  

Sh. Sachin Kumar

Attendant  

Sh. Ramesh Chander

Attendant